בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לסמנטיקה   ד"ר אלדו סבי   24/06/2015  13:00  29/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות