בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פונטיקה   ד"ר אוון גרי כהן   11/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות