בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח   דר' איה מלצר-אשר   15/07/2015  13:00  13/08/2015  09:00 
בחינת ביניים   יסודות הבלשנות התיאורטית/שפה ומח   דר' איה מלצר-אשר   06/05/2015  10:00  29/05/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות