בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לבלשנות   ד"ר אוון גרי כהן   05/02/2015  13:00  08/03/2015  16:00 
בחינת ביניים   מבוא לבלשנות   ד"ר אוון גרי כהן   08/12/2014  14:00  26/12/2014  09:00 

בהצלחה בבחינות