בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מפלצות ומשמעותן בספרות הרנסנס   פרופ' נדין קופרטי-צור   16/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות