בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ויקטור הוגו 2 :סופר, הוגה דעות וסמל לאומי   מר עמנואל הלפרין   06/07/2015  09:00  02/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות