בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   הגוף האנושי בחברות מוסלמיות   ד"ר מירי שפר-מוסנזון   01/07/2015  09:00  02/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות