בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   היסטוריה אינטלקטואלית של אירופה 1900-1500   פרופ' יוסף מאלי   12/02/2015  09:00  13/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות