בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   ד"ר סילבי הוניגמן ,פרופ' עירד מלכין   28/06/2015  09:00  24/07/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות