בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   ד"ר סילבי הוניגמן ,פרופ' עירד מלכין   15/02/2015  09:00  20/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות