בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   פילוסופיה של הדת - שיעור המשך   ד"ר נחמה ורבין   מועד א : הגשה עד 17/8/2015 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות