בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לפילוסופיה של המדע   פרופ' מנחם פיש   03/02/2015  09:00  08/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות