בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לפילוסופיה חדשה   ד"ר נועה נעמן צאודרר   07/07/2015  13:00  11/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות