בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לתורת המוסר   ד"ר מירי רוזמרין   05/07/2015  09:00  03/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות