בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לפילוסופיה של הדת   מר יואב מירב   01/02/2015  09:00  15/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות