בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא ללוגיקה   ד"ר דנה ריזנפלד   12/02/2015  09:00  22/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות