בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה סמינריונית   מגדר ומיניות: נשים, גברים וילדים באירופה בעידן המודרני   ד"ר מיכל שפירא   מועד א : 07/10/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00


בהצלחה בבחינות