בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה סמינריונית   גברת מג'ונדרת: הפוליטיקה המינית של מיתוס היופי**   ד"ר רוני הלפרן   מועד א : 27/05/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00


בהצלחה בבחינות