בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   נישואין והורות - מבט אל פסקי הדין הרבניים והפסיקה לדורותיה   ד"ר עליזה בזק   28/06/2015  09:00  11/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות