בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**   ד"ר משעלי יעל   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00


בהצלחה בבחינות