בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   גברים וגבריות: הטוב הרע והמכוער**   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : 28/06/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד 05.07.15 בשעה 13:00.

מועד ב : 27/07/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד 03.08.15 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות