בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   פאם פאטאל- הפתיינית הקטלנית בפולקלור ובספרות   ד"ר יעל רנן   מועד א : 15/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות במזכירות החוג עד השעה 13.00


בהצלחה בבחינות