בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מגדר והיסטוריה מודרנית במערב   ד"ר מיכל שפירא   12/07/2015  09:00  10/08/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות