בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   פמיניזמים, משפט וחברה בישראל   ד"ר דפנה הקר   17/02/2015  13:00  22/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות