בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות   ד"ר להד כנרת   01/02/2015  13:00  29/03/2015  16:00 

בהצלחה בבחינות