בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   לא טוב היות אישה לבדה - אישה וזוגיות בשיח ההלכתי ובאתוס העבר   ד"ר עליזה בזק   01/02/2015  13:00  01/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות