בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   פוליטיקה קווירית: זהות, ביקורת, ושינוי   מר תומר ששונקין עפרון   מועד א : 09/07/2015 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 16.07.2015 עד שעה 13:00 למזכירות החוג

מועד ב : 06/08/2015 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה עד 13.08.2015 עד שעה 13:00 למזכירות החוג


בהצלחה בבחינות