בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21   ד"ר יאלי השש   18/02/2015  09:00  25/03/2015  09:00 

בהצלחה בבחינות