בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   בעלות ערך: נשים וכלכלה בין אקדמיה לפעולה *   גב' וייל לביא הדס ,גב' חסון יעל   מועד א : 25/03/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג עד השעה 13:00.


בהצלחה בבחינות