בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה סמינריונית   רווקות: מקרה מבחן לסוגיות תיאורטיות,פמינסטיות וסוציולוגיות   ד"ר להד כנרת   מועד א : 27/05/2015 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד השעה 13.00


בהצלחה בבחינות