בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה סמינריונית   הטמעת חשיבה מגדרית בארגונים   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   27/05/2015  13:00     

בהצלחה בבחינות