בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   סדנת מחקר לתואר שני   ד"ר מירי רוזמרין ,ד"ר דפנה הקר   08/09/2015  09:00     

בהצלחה בבחינות