בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   השכלה לילד - ראשיתה של ספרות הילדים היהודית באירופה   ד"ר טל קוגמן   מועד א : 21/06/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד 24.06.15 בשעה 13:00.

מועד ב : 09/08/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד 12.08.15 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות