בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   לגדול דיגיטלי: ילדות וילדים בעידן הדיגיטלי   ד"ר קמפף רונית          

בהצלחה בבחינות