בהצלחה!!!

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   החינוך לטבע בתרבות הילד   ד"ר בשמת אבן-זהר          

בהצלחה בבחינות