בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   ספרות הילדים העברית: מבוא   פרופ' יעל דר   מועד א : 15/02/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד 18.02.15 בשעה 13:00.

מועד ב : 08/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד 11.03.15 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות