בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   שיטות מחקר בתרבות הילד והנוער   ד"ר ברק-ברנדס סיגל          

בהצלחה בבחינות