בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   טלויזיה וילדים-צפייה, צופים, צפיות - מבוא   ד"ר ברק-ברנדס סיגל   מועד א : 22/02/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד 25.02.15 בשעה 13:00.

מועד ב : 22/03/2015 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודות למזכירות החוג עד 25.03.15 בשעה 13:00.


בהצלחה בבחינות