בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה סמינריונית   הורות בהגות יהודית ונוצרית          

בהצלחה בבחינות