בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש   מועד א : 01/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש במזכירות החוג עד השעה 13:00. אין מועד ב


בהצלחה בבחינות