בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   לשוטט בקלילות בג'ואנג דזה:סוגיות פילוסופיות   מועד א : 15/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג. אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות