בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   פילוסופיה הודית בקולנוע   מועד א : 10/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג. אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות