בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית   מועד א : 24/02/2019 בשעה : 13:00 ; להגשה לתא המרצה. אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות