בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה סמינריונית   שקיעתו של הלדרלין: שירה, הגות, שיגעון   22/09/2019  13:00     

בהצלחה בבחינות