בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות   מועד א : 03/03/2019 בשעה : 13:00 ; להגשה לתא המרצה. אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות