בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   תיאוריה צרפתית במאה העשרים ב'   מועד א : 31/07/2019 בשעה : 13:00 ; להגשה לתא המרצה. אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות