בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   בחינה   מלחמת בן כוסבה - המרד ושברו   26/06/2019  09:00  31/07/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות