בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   התיאטרון של חז"ל   מועד א : 30/06/2019 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 30/06/2019, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות