בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
ב'   עבודה   יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה   מועד א : 28/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג עד 28/07/2019 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות