בהצלחה!!!

סמסטר   סוג   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
א'   עבודה   עולמות יהודים בין כורש למוחמד   מועד א : 13/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש לשלוח את העבודה בדוא"ל למרצה ולמזכירת החוג עד 13/03/2019 בשעה 13:00, אין מועד נוסף.


בהצלחה בבחינות